AFET NEDİR?

Doğal, insan kökenli veya teknolojik kaynaklı bir olayın, insanların normal faaliyetlerini ve hayatın doğal akışını kesintiye uğratmak veya durdurmak suretiyle etkilemesidir.

ACİL DURUM NEDİR?

Anında müdahale ya da reaksiyon gerektiren, beklenmeyen ve ciddi olay ya da durumdur. Yaralanma, kalp krizi, mahsur kalma, yangın, ev ve iş kazaları ya da trafik kazaları gibi birçok durum, olayın ciddiyetine göre acil durum olarak değerlendirilebilir ve polis, itfaiye, sağlık ekibi gibi acil durum servislerinin müdahalesini gerektirebilir.

SOSYAL HİZMET NEDİR?

Bireylerin refahını, problem çözme ve baş etme kapasitelerini artırmaya çalışan, insanların sorunlarına çözüm üretmek ve ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına onları kaynaklarla buluşturan, sosyal politikaların geliştirilmesi sürecinde katkıda bulunan, etkili ve insancıl yapıdaki sistemli ve programlı hizmetler bütününü ifade etmektedir.

AFETLERİN SONUÇLARI

Afet sonrası bireyler; evlerini kaybetme, sağlık sorunları yaşama, aile üyelerinin vefatı veya yakınlarının ölümü ile yas süreci içerisine girme, afet sırasında yaralanarak engelli olma, işsiz kalma, maddi kazanç sağlanamamasına bağlı olarak yoksullukla mücadele etme gibi durumlarla karşı karşıya kalabilmektedir.

Temel misyonu bireyin iyilik halinin sağlanması olan sosyal hizmet meslek ve disiplinine afet sahasında çalışma noktasında pek çok işlev yüklenmektedir.

AFET ÖNCESİNDE SOSYAL HİZMET UZMANLARI

Bireylere olası afet durumlarına yönelik eğitimler vermek,

Afet alanına yönelik hizmet sunabilecek STK kapasitelerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yürütmek,

Kamuoyunun afetlere ilişkin bilinç geliştirmesine yönelik çalışmalar yürütmek, Afetten korunmaya yönelik olan risk yönetimi çalışmalarını organize etmek,

Sosyal hizmet kuruluşlarının afet öncesi; değerlendirme, zarar azaltma, planlama ve hazırlık süreçlerine katılma sorumluluğunu artırmak gibi rol ve işlevlere sahiptir.

AFET SIRASINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARI

Sosyal yardım sağlama ve vakalara ulaşma konusunda mesleki çalışmaları gerçekleştirmek, insanlar için yardım kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak,

Afet mağduru bireylerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında etkin rol üstlenmek; savunmasız ve dezavantajlı grupların öncelikli olarak koruma ve bakım altına alınmasını sağlamak,

Travmatik bir durum esnasında, bireyi travma öncesi işlevselliğine döndürebilmek için psikolojik ilk yardım olarak görülen kriz müdahalesini uygulamak gibi rol ve işlevlere sahiptir.

AFET SONRASINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARI

Afet sonrası çalışmalarını bireylerin ve toplumun ruh sağlığını iyileştirmek ve geliştirmek üzerine kurgulamak,

Bireylerin afet sonrasında karşılaşabilecekleri problemlere yönelik olarak bireyleri güçlendirmek,

Savunmasız ve dezavantajlı gruplara yönelik; psikososyal destek, yas danışmanlığı sağlamak, afetzedeler için çeşitli tedavi türleri ve terapötik müdahaleler uygulamak ya da hastaları terapistlere-terapötik merkezlere yönlendirmek,

Bireylerin, ailelerin, grupların ve toplulukların dağılmasını önlemek gibi rol ve işlevlere sahiptir.

 

Yararlanılan Kaynaklar; TDK, AFETLER VE SOSYAL HİZMET MAKALESİ-Doç. Dr. Taner ARTAN* Arş. Gör. Aydın Olcay ÖZKAN**

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1082684

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şunlar da hoşunuza gidebilir

SOSYAL İNCELEME RAPORU ÖRNEĞİ

  SOSYAL İNCELEME RAPORU (KIRSAL ALANDA SOSYAL ÇALIŞMA)   RAPOR TARİHİ        :…

SED Konusunda Sosyal İnceleme Raporu Örneği-1

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ (SED) SOSYAL İNCELEME RAPORU                                             KURUM/KURULUŞ                      :…

PLANLI MÜDAHALE SÜRECİ NEDİR?

Planlı müdahale süreci; müracaatçı ile temas kurulan ilk andan planlanan, müracaatçının içinde…

SOSYAL HİZMET MÜDAHALE PLANI ÖRNEĞİ-1

PLANLI DEĞİŞİM SÜRECİ GRUP ÇALIŞMASI RAPORU   KURUMU   : Çocuk Koruma İlk…