KPSS Nedir?

KPSS’nin açılımı Kamu Personeli Seçme Sınavı’dır. Adından da anlaşıldığı üzere kamu personeli olmak isteyen vatandaşlar KPSS’ye girmek zorundadır. Bu sınavdan alınan puana göre adaylar, açılan kadrolara başvuru yapabilirler. Üniversite mezunları genel kültür ve genel yetenek bölümlerinden oluşan KPSS Lisans Sınavına girerler.

KPSS’de Kaç Soru Var?

KPSS’de 60 genel yetenek, 60 genel kültür olmak üzere toplam 120 soru çıkmaktadır. 120 soru için adaylara verilen süre ise 130 dakikadır.

KPSS Lisans Soru Dağılımı

Genel yetenek sınavı Türkçe ve Matematik sorularından oluşmaktadır.  Matematik testinde geometri soruları da bulunmaktadır.
•Türkçe: 30 soru.
•Matematik – Geometri: 30 soru.
Türkçe sorularında başarılı olmak isterseniz bolca paragraf sorusu çözmenizi tavsiye ederiz. Ağırlıklı olarak paragraf çıkmaktadır. Ayrıca dil bilgisini de ihmal etmemelisiniz.
Matematikte ise ağırlıklı olarak problem soruları çıkmaktadır.

Genel Kültür Soru Dağılımı

Genel kültür bölümünde ise tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler konularında toplam 60 soru çıkmaktadır. Derslerden gelen soru sayıları ise şu şekildedir;
•Tarih: 25 soru.
•Coğrafya: 18 soru.
•Vatandaşlık: 9 soru.
•Güncel Bilgiler: 6 soru.

1- Genel Yetenek Soru Dağılımı

KPSS Lisans Türkçe Konuları

•Sözcüğün ve Söz gruplarının Anlamı
•Cümlenin Anlamı ve Yorumu
•Sözcük Türleri
•Sözcüğün Yapısı ve Ekler
•Cümlenin Ögeleri
•Cümlenin Türleri
•Ses Olayları
•Yazım Kuralları
•Noktalama İşaretleri
•Anlatım Bozukları
•Paragraf
•Paragrafta Anlatım Yolları, Biçimleri
•Sözel Muhakeme ve Mantık

KPSS Lisans Matematik Konuları

•Temel Kavramlar ve Çözümleme
•Bölme, Bölünebilme Kuralları
•Asal Çarpanlara Ayırma, OBEB, EKOK
•Rasyonel Sayılar ve Ondalık Sayılar
•Basit Eşitsizlikler
•Mutlak Değer
•Üslü Sayılar ve Köklü Sayılar
•Faktöriyel
•Çarpanlara Ayırma
•Oran ve Orantı
•Denklem Çözme
•Sayı Problemleri
•Kesir Problemleri
•Yaş Problemleri
•İşçi-Havuz Problemleri
•Hareket Problemleri
•Yüzde Kar – Zarar, Faiz Problemleri
•Karışım Problemleri
•Grafik Problemleri
•Kümeler ve İşlem
•Bağıntı ve Fonksiyon
•Modüler Aritmetik
•Permütasyon
•Kombinasyon ve Olasılık
•Sayısal Mantık ve Şekil Yetenek

KPSS Lisans Geometri Konuları

•Doğru Açılar
•Üçgende Açılar
•Üçgende Açı-Kenar Bağlantıları
•Özel Üçgenler
•Açıortay-Kenarortay Bağlantıları
•Üçgende Alan
•Üçgende Benzerlik
•Dörtgenler ve Çokgenler
•Çember ve Daire
•Analtik Geometri
•Katı Cisimler

2- Genel Kültür Soru Dağılımı

KPSS Lisans Tarih Konuları

•İslamiyet’ten Önceki Türk Devletleri
•İlk Müslüman Türk Devletleri
•Osmanlı Devleti Siyaseti
•Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık
•20. Yüzyılda Osmanlı
•Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
•Kurtuluş Savaşı Cepheleri
•İnkılap Tarihi
•Atatürk Dönemi İç ve Dış Politika
•Atatürk İlkeleri
•Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS Lisans Coğrafya Konuları

•Türkiye’nin Fiziki Coğrafyası
•Türkiye’nin Coğrafi Konumu
•Türkiye’nin Yer şekilleri Su Örtüsü
•Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
•Toprak, Doğa ve Çevre
•Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası
•Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
•Tarım, Hayvancılık ve Orman
•Madenler Ve Enerji Kaynakları
•Sanayi, Ticaret, Ulaşım ve Turizm
•Türkiye’nin Bölgeler Coğrafyası

KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları

•Hukuka Giriş
•Anayasal Gelişmeler
•Genel Esaslar ve Temel Haklar
•Yasama, Yürütme, Yargı ve İdari Yapı
•Uluslararası Örgütler
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şunlar da hoşunuza gidebilir

TÜRKİYE’NİN MASİF ARAZİLERİ

Masif araziler I. jeolojik zamanda oluşmuş, deprem riski çok az olan alanlardır.…

TÜRKİYE’NİN ENDEMİK BİTKİLERİ

  Endemizm, bulunduğu bölgenin ekolojik şartları yüzünden yalnızca belirli bölgede yaşayan/yetişen, dünyanın…

TÜRK ADININ ANLAMI

Türk adının anlamı konusunda birçok farklı görüş ortaya koyulmuştur. Bunları özetlemek gerekirse;…

ETKİLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİĞİ; POMODORO

Pomodoro nedir? 25 dakikalık çalışma ve 5 dakikalık molalardan oluşan bir çalışma…