SOSYAL HİZMET HİZMET EĞİTİMİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEMEZ 

Başvuru Adresi: https://www.cimer.gov.tr/ 

Başvuru Tipi: İSTEK 

Başvuru Kurumu: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) 

Başvuru Metni: 

Uluslararası ilke ve standartlar sosyal hizmet eğitiminin 1/3’ünün mesleki uygulamaları kapsaması gerektiğini ve asgari düzeyde 200 gün sosyal hizmet kuruluşlarında süpervizyon desteği ile öğrencilerin mesleki uygulama yapması gerektiği bildirilmektedir. Sınıf içi çalışmalar ve mesleki uygulama ile sosyal hizmet öğrencileri, savunmasız birey, aile, grup ve topluluklarla çalışmak için bilgi ve becerilerini geliştirirler. Diğer uygulamalı (tıp, hemşirelik, 

psikoloji, vb.) mesleklerde olduğu gibi sosyal hizmet eğitimi de salt kitaptan, hazır ders notlarından bilgi edinme çabası değildir. Mesleği icra edecek sosyal hizmet uzmanı adaylarının şiddete maruz kalan kadınlar, ihmal-istismara uğrayan çocuklar, engelliler, yaşlılar, yoksullar, bağımlılar, göçmen ve sığınmacılar gibi birçok savunmasız/incinebilir kişi ve grupla çalışabilmek için gerekli beceri ve değer temeline sahip olmaları gerekir. 

Kendine özgü yapısı gereği sosyal hizmet eğitimi açıktan ya da uzaktan eğitimle verilebilecek bir eğitim değildir. Halihazırda Atatürk Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde bulunan açık öğretim sosyal hizmet lisans programlarına yönelik kuruluşlarımıza çokça şikayet gelmektedir. Abartılı kontenjanların olduğu, alan uygulaması ve süpervizyonun son derece yetersiz olduğu, sosyal hizmet bilgi-beceri ve değerlerini kazandıracak ve bunları uygulama örnekleri üzerinde bütünselleştirmeye olanak sağlayacak ortamlar sağlanmadığı; programın ödev hazırlama, proje ve araştırma yapma, yaka tartışma, sunum yapma vb. etkinlikleri içermediği, adaletsiz ve eşit olmayan koşullar üreten ve belki de en önemlisi ulusal ve uluslararası eğitim standartlarını karşılamayan açıktan ya da uzaktan sosyal hizmet eğitimin verilmesi en başta donanımsız sosyal hizmet uzmanı yetiştirmeye kapı aralamaktadır. Sonuç olarak uluslararası sosyal hizmet eğitimi standartlarına uymayan açık ve uzaktan eğitim programlarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle yeni öğrenci almamasını ve açık öğretim sosyal hizmet lisans programlarının kapatılmasını talep ediyoruz. Sosyal hizmet uzmanları, akademisyenleri ve öğrencileri olarak bu konuda her türlü yasal mücadeleyi vereceğimizi bildiririz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şunlar da hoşunuza gidebilir

SOSYAL İNCELEME RAPORU ÖRNEĞİ

  SOSYAL İNCELEME RAPORU (KIRSAL ALANDA SOSYAL ÇALIŞMA)   RAPOR TARİHİ        :…

SED Konusunda Sosyal İnceleme Raporu Örneği-1

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ (SED) SOSYAL İNCELEME RAPORU                                             KURUM/KURULUŞ                      :…

PLANLI MÜDAHALE SÜRECİ NEDİR?

Planlı müdahale süreci; müracaatçı ile temas kurulan ilk andan planlanan, müracaatçının içinde…

SOSYAL HİZMET MÜDAHALE PLANI ÖRNEĞİ-1

PLANLI DEĞİŞİM SÜRECİ GRUP ÇALIŞMASI RAPORU   KURUMU   : Çocuk Koruma İlk…