SOSYAL İNCELEME RAPORU

 

FORMEL BİLGİLER

 

Görevlendiren Makam ve Dosya No: ……………. Çocuk Mahkemesi …./….Esas

Görüşme Tarihi:….2020

Rapor Teslim Tarihi:

Raporu Hazırlayanın Adı Soyadı ve Unvanı: …………………./ …………….

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Suça Sürüklenen Çocuk:

 

T.C. Kimlik Numarası:

Adı Soyadı:

Anne/ Baba Adı:

Doğum Tarihi/ Yeri:

Eğitim Durumu:

Mesleği:

İkamet adresi:

Telefon No:

 

…………………. Çocuk Mahkemesi’nin ………………Esas dosyasında …………. suçu ile suça sürüklenen çocuk ………….. ile ilgili sosyal inceleme raporu düzenlenmesi talep edilmiştir. İlgili talep doğrultusunda suça sürüklenen çocuk …………. ile ……….. Adliyesi’nde bireysel görüşme yapılmıştır. Dosya evrakı incelenmiş, görüşme ve gözlemler yoluyla inceleme ve değerlendirme yapılarak sosyal inceleme raporu hazırlanmıştır.

 

BİREYSEL ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

Suça sürüklenen çocuk ……………..  2003 doğumlu 17 yaşında olduğu anlaşılmıştır. Suça Sürüklenen Çocuk …………’nın fiziksel gelişiminin yaşından beklenen düzeyde olduğu, dışa dönük yapıda olduğu, iletişim kurma ve kendi hakkında bilgi verme konusunda iş birliği içinde olduğu, kendini ifade edebildiği gözlemlenmiştir.

 

AİLE DURUMU VE AİLE İLİŞKİLERİ

 

Suça sürüklenen çocuk ………..  3 kardeş olduklarını ifade etmiştir. ………….’dan kardeşleri hakkında bilgi verilmesi istendiğinde; 2 abisi olduğunu ifade etmiştir. Abilerinin okulu bıraktıklarını ve şimdi çalışmadıklarını belirtti.

 

Suça sürüklenen çocuk ……… babası ……… Bey’in emekli olduğunu ve annesi ………..Hanım’ın ise ev hanımı olduğunu söylemiştir. Suça sürüklenen çocuk ………. ailesi ile birlikte yaşadıklarını ve aile arası ilişkilerinin iyi olduğunu ifade etmiştir.

 

EĞİTİM DURUMU- GELECEK PLANLARI ve BOŞ ZAMAN FAALİYETLERİ

 

Suça sürüklenen çocuk ………….  ile yapılan görüşmede ………….’nın …….lise 3. sınıf öğrencisi olduğu ve  örgün eğitime devam ettiği öğrenilmiştir. Okul derslerinin iyi olduğunu ve ileride psikolog olmak istediğini ifade etmiştir.

 

Suça sürüklenen çocuk …… boş zamanlarında kitap okumak, futbol oynamak gibi aktiviteleri gerçekleştirdiğini söyledi ve arkadaşları ile arasının iyi olduğunu belirtti.

 

SAĞLIK DURUMU ve MADDE KULLANIMI

 

Suça sürüklenen çocuk ………..  kendisinin ve ailesindeki kişilerin herhangi bir kronik sağlık probleminin olmadığını ve kendisinin sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımının olmadığını söyledi.

 

SOSYO- EKONOMİK DURUM

 

Suça sürüklenen çocuk …………  ile yapılan görüşmede elde edilen bilgilerde, …………..’nın ailesiyle birlikte ……..’de kendilerine ait 3+1 ve kalorifer ile ısınan evde yaşadıkları öğrenilmiştir. Hanenin geçimini babasının sağladığını söyleyen …………, maddi durumlarını iyi olarak tanımlamıştır.

 

PSİKOLOJİK ve BİLİŞSEL BİLGİLER

 

Suça sürüklenen çocuk ……..  ile yapılan görüşmede ……….’nın  duygu ve düşüncelerini iyi ifade ettiği, dışa dönük yapıda olduğu, psikolojik olarak herhangi bir rahatsızlığı olmadığı gözlenmiştir. Bilişsel gelişiminin yaşı ile orantılı olduğu, kendisine sorulan sorulara cevap verebildiği ,olayları kronolojik sıraya göre anlatabildiği görülmüştür.

 

SUÇA İLİŞKİN BİLGİLER

 

Suça sürüklenen çocuk ……….’ın olayı nasıl algıladığı süreci nasıl anlamlandırdığı konusunda bilgi edinmek için çeşitli sorular sorulmuştur. Suça sürüklenen çocuk ……..  davaya konu olayda ………………SSÇ ile yapılan görüşmede Suça sürüklenen çocuk ……’nın suç ve sabıka kavramlarını bilmediği öğrenilmiştir..

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

 

Suça sürüklenen çocuk …….  ile ….. Adliyesi’nde bireysel görüşme yapılmıştır. SSÇ ………’nın kendini sözel olarak ifade ederken rahat bir tutum sergilediği, kendini açma konusunda direnç göstermediği, olumlu iletişim sürecine katıldığı gözlemlenmiştir.

 

Yapılan görüşmede, suça sürüklenen çocuk ………’ın aile yaşantısı, bireysel durumu hakkında bilgi edinmek amacıyla çeşitli sorular sorulmuş, alınan cevaplardan  ……..’nın kronik bir sağlık probleminin ve sürekli kullandığı bir ilacının olmadığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımının olmadığı, eğitimine devam etmek istediği, şu anda herhangi bir işte çalışmadığı, annesi, babası ve kardeşleri ile birlikte yaşadığı öğrenilmiştir.

 

Suça sürüklenen çocuk ………..’ın küçük yaşta suç teşkil eden eyleme karışması nedeniyle olumlu kişilik geliştirebilmesi için sosyal ve psikolojik yönden desteklenmesi ve doğru davranış geliştirebilmesi amacı ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi uyarınca Danışmanlık Tedbiri uygulanmasının çocuğun topluma kazandırılması ve uyumlu bir birey olarak yaşamını devam ettirmesi konusunda yararlı olacağı kanaatine varılmıştır.

 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 35. maddesi gereğince düzenlenen sosyal inceleme raporu, takdir …………. Çocuk Mahkemesi Hakimliği’ne ait olmak üzere arz olunur.

 

 

                                                                                               SOSYAL HİZMET UZMANI

                                                                                                    TOSPA TOSPA

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şunlar da hoşunuza gidebilir

SOSYAL İNCELEME RAPORU ÖRNEĞİ

  SOSYAL İNCELEME RAPORU (KIRSAL ALANDA SOSYAL ÇALIŞMA)   RAPOR TARİHİ        :…

Babası Tarafından Korunma Altına Verilen Çocuk Hakkında Düzenlenen Sosyal İnceleme Raporu

Aşağıda babası tarafından korunma altına verilen çocuk hakkında düzenlenen sosyal inceleme raporu…

SED Konusunda Sosyal İnceleme Raporu Örneği-1

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ (SED) SOSYAL İNCELEME RAPORU                                             KURUM/KURULUŞ                      :…

İstismar Mağduru Çocuk Sosyal İnceleme Raporu Örneği

NOT: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DERS KİTABINDAN ALINMIŞTIR.   Kurum  : İstanbul ASPİM Raporu…