Türk adının anlamı konusunda birçok farklı görüş ortaya koyulmuştur. Bunları özetlemek gerekirse;

Kaşgarlı Mahmut, Olgunluk Çağı anlamına geldiğini söylemiştir. Ziya Gökalp; töre sahibi, kanun-nizam sahibi anlamına geldiğini söylemiştir. Wambery; türemek, çoğalmak anlamına geldiğini belirtmiştir.

Türk adının anlamı bu belirtilen ifadelerin yanında; Çin kaynaklarında miğfer, Uygur metinlerinde güçlü, kuvvetli; İran kaynaklarında güzel insan anlamlarına gelmektedir.

Türk adından tarihte yazılı olarak ilk kez Çin yıllıklarında bahsedilmiştir. Ancak coğrafi terim olarak Türkiye adı ise 6. yüzyılda “Türkia” olarak ilk kez Bizans kaynaklarında yer almıştır. Ayrıca 1254-1324 yılları arasında yaşayan ünlü gezgin Marco Polo; Anadolu’ya Küçük Türkiye, Orta Asya’ya ise Büyük Türkiye adını vermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şunlar da hoşunuza gidebilir

TÜRKİYE’NİN MASİF ARAZİLERİ

Masif araziler I. jeolojik zamanda oluşmuş, deprem riski çok az olan alanlardır.…

KPSS Hakkında Bazı Bilgiler

KPSS Nedir? KPSS’nin açılımı Kamu Personeli Seçme Sınavı’dır. Adından da anlaşıldığı üzere…

TÜRKİYE’NİN ENDEMİK BİTKİLERİ

  Endemizm, bulunduğu bölgenin ekolojik şartları yüzünden yalnızca belirli bölgede yaşayan/yetişen, dünyanın…

ETKİLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİĞİ; POMODORO

Pomodoro nedir? 25 dakikalık çalışma ve 5 dakikalık molalardan oluşan bir çalışma…