NOT: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DERS KİTABINDAN ALINMIŞTIR.

 

Kurum  : İstanbul ASPİM

Raporu Düzenleyen       : Sosyal Çalışmacı

Havale Eden      : Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü

Sosyal İnceleme Nedeni : İstismar Mağduru Çocuk

Sosyal İnceleme Tarihi : …/…/2013

Rapor Tarihi Ve Sayısı : …/…/2013

 

Müracaatçının Kimliği

Adı-Soyadı          : K.. B..

Doğum Yeri Ve Yılı           : Gebze-…/…/1967

Ana-Baba Adı    : A… – H…

Cinsiyeti              : Erkek

Medeni Durumu              : Evli

Ev Adresi             : Bahattinpaşa Mah. Kartal-İstanbul

 

Hizmetten Yararlanacak Kişinin Kimliği

Adı-Soyadı          : M… B…

Doğum Yeri Ve Tarihi      : Kartal-…/…/1996

Cinsiyeti              : Kız

Öğrenim Durumu            : İlköğretim 5. Sınıftan Terk

İkamet Adresi   : Bahattinpaşa Mah.       Kartal-İstanbul

 

Bilgi Kaynakları

Görüşmenin Yapıldığı Yer             : Sosyal Hizmet Merkezi

Görüşülen Kişiler             : Müracaatçı, M… B…

Diğer Bilgi Kaynakları :  Şahsi  Dosyası,  Emniyet-Çocuk  Şube  Görevlileri,  Şahsi  Bilgiler

SOSYAL İNCELEME: …/…/2013 tarihinden itibaren Kartal Kaymakamlığı’nın B… ailesinin durumunu Müdürlüğümüze iletmesi üzerine harekete geçilerek inceleme ve görüşmeler başlatılmıştır. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube görevlileri ile iletişime geçilerek bir ekip çalışması başlatılmıştır. M… B…’ın davranışları Çocuk Şube Ekipleri ile birlikte zaman zaman sokak ortamında takip edilmiştir. Bazen parklarda, bazen polis otosunda görüşmeler yapılarak M… B…’ın normal dışı davranışlarının ve içinde bulunduğu olumsuz çevre şartlarının değiştirilmesi için çaba sarf edilmiştir. Ancak M… B…’ın geçmişte yaşadığı olumsuzluklar ve anne-babasının her ikisinin de tutarsız tutum ve davranışları nedeniyle beklediğimiz sonucun elde edilememesi konuyla ilgili görevlilerde umutsuzluk duygusu oluşturmuştur. Emniyet-Çocuk Şube Birimi’nde sosyal çalışmacı bulunmayışı nedeniyle vakaya etkili ve verimli bir şekilde uygun hizmet modeli sunulamamıştır.

Müracaatçı K… B…, Kartal Belediyesi’nde mevsimlik işçi olarak çalışmaktadır. İşten çıkarıldığı dönemlerde sokaklarda kâğıt toplayarak geçimini sürdürmektedir. K… B…, psikolojik yapısı itibariyle tutarsız davranışlar sergilemektedir. Çocuklarının içinde bulundukları olumsuz durumlarına eşi A… B…’ın sebep olduğunu sürekli dile getirmektedir. Eşi ile yapılan görüşmelerde ise, aynı suçlamaların bu sefer K… B…’a yöneltildiği müşahede edilmiştir. Eşlerden her ikisinde de, anne-baba sorumluluğunu üstlenememenin oluşturduğu gerginliği bastırmaya ve yansıtmaya çalıştıkları düşünülmektedir.

K…-A… B… çifti, 1995 tarihinde evlenmişler ve çiftlerin bu evliliklerinden 2 kız, 1 erkek 3 çocukları dünyaya gelmiştir. Çocukları:

  1. M… B…; 14.07.1996 Kartal doğumlu olup, ilköğretim 5. sınıftan öğrenimine ara vermiştir. Herhangi bir fiziksel rahatsızlığı bulunmamaktadır.
  2. D… B…; 2002 Kartal doğumlu olup, ilköğretim 2. sınıf öğrencisidir. Sakarya Kız Yetiştirme Yurdu’na tertip edilmiştir.
  3. M… B…; 2003 Kartal doğumlu olup, ilköğretim 2. sınıftan öğrenimine ara vermiştir. Güzelyalı Çocuk Yuvası’na tertip edilmiştir.

B… kardeşlerden M… ve D… koruma altına alınmışlardır. M… B… ise, Kartal’da ikamet etmekte olup sokaklarda dolaşmaktadır. Parklarda serbestçe dolaşarak erkeklerle ahlak dışı ilişkiler kurduğu gözlenmektedir. Karşılaşmalarımız sırasında; tarafımıza saygılı davranmakta, içinde bulunduğu durum hakkında sorgulamalarımıza açıklık getirmektedir.

M… B… 13 yaşında iken 5. sınıftan öğrenimine ara verdirilerek babası tarafından dinî nikâhlı olarak 35 yaşlarındaki Çanakkale İli’nden İ… K… adlı vatandaşla evlendirilmiştir. Bu evlilik 2 yıl sürmüş, M… eşinden ayrılarak babasının ikamet ettiği Kartal’a geri dönmüştür. Daha sonra aynı şekilde Trabzonlu bir şahısla evlendirilmiş, M… bu eşinden de ayrılarak babasının ikametgâhına tekrar dönüş yapmıştır. Ailesinin birlikte yaşamaya başlayan M… B…, izinsiz olarak evi terk ederek erkeklerle para karşılığı fuhuş yapmaya başlamıştır. Bu davranışları savcılık tarafından alınan ifadelerde de açıkça göze çarpmaktadır. M… ile yaptığımız görüşmelerde bu duruma düşmesinde en büyük etken olarak; babasının kendisine karşı fiziksel şiddet kullanması, reşit olmadığı halde 2 defa evlendirmesi ve eve arkadaşlarını getirerek kendisine uygunsuz hareketlerde bulunmalarına müsaade etmesi gibi nedenleri ileri sürmüştür. Gerek babasıyla yaptığımız bireysel görüşmeler, gerekse Emniyet Çocuk Şube görevlilerinin beyanatları değerlendirildiğinde; M…’nin ifadeleri doğrulanır niteliktedir. Çocuk Şube görevlileri K… ve A… B… çiftinin kızıyla ilişkiye girenlerden para alabilmek için davacı olduklarını belirtmişlerdir. M… B…, babasının da katıldığı aile görüşmelerinde babasının yaptığı bütün önerilere öfke ile bağırarak karşılık vermekte, hakaret içerikli ifadeler kullanarak babasına karşı düşmanca tavırlarını sergilemekten imtina duymamaktadır. A…-K… B… çiftinin ikametlerine gittiğimizde insan onuru ile bağdaşmayacak konut ortamının varlığı, çocukları sokak yaşamına sürüklemiş ve kötü arkadaş edinmelerine sebep olmuştur. Aile içi iletişim yöntemlerinin bozuk olması çocukların psiko-sosyal gelişimlerini olumsuz etkilemiştir.

M… B…, Müdürlüğümüzün isteği gereği 19.03.2003 tarihinde Kartal Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne tedavi amacıyla götürülmüştür. Psk. Dr. S… E… tarafından “cinsel davranış patolojisi” teşhisi konularak, ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmiştir. M…, tedavi olma konusunda isteksiz davranmış ve tedavinin gereklerini yerine getirmemiştir. Ailesinin de ilgisizliği nedeniyle tedavi başlatılamamıştır. Daha sonra İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile görüşülerek M…’nin içinde bulunduğu duruma uygun kuruluşların telefon ve adresleri kendisine verilmiş ve profesyonel yardım alması gerektiği konusunda ikna edilmiştir. Ancak M… yardım almak amacıyla hiçbir kuruluşa müracaat etmemiştir. Ailesi, Kartal’da ikamet etmesine rağmen, M… sürekli başka semtlerde sokaklarda dolaşmakta ve olumsuz davranışlarını sürdürmeye devam etmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: M… B… 17 yaşında olup, ilköğretim 5. sınıftan öğrenimine ara verdirilerek, 2 kez dinî nikâhlı olarak evlendirilmiştir. Küçük yaştan itibaren babası tarafından fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Anne-babasının psikolojik uyumsuzlukları nedeniyle sokak yaşamına itilerek, para karşılığı fuhuş yapmaya başlamıştır. Kendisine yönelik yaptığımız çalışmalara duyarsız kalan M…, ailesinin de ilgisizliği nedeniyle kötü niyetli kişiler tarafından cinsel istismara maruz kalmaktadır. Yaşadığı sosyal çevrede bıraktığı izlenim nedeniyle istismar olayının sona ermesi mümkün değildir.

Bu nedenlerle reşit de olmaması nedeniyle M… B…’ın 2828 sayılı SHÇEK Kanunu’nun 3. maddesinin, (b) bendinin, 4. fıkrası gereği korunma altına alınmasının, maruz kaldığı cinsel istismar durumu da dikkate alınarak rehabilite olabileceğe uygun bir kuruma yerleştirilmesinin ve bulunduğu sosyal çevreden uzaklaştırılarak ailesi ile görüştürülmemesinin kişilik gelişimi ve şahsi güvenliği açısından uygun olacağı kanaatindeyim. 04.08.2013

Sosyal Çalışmacı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şunlar da hoşunuza gidebilir

SOSYAL İNCELEME RAPORU ÖRNEĞİ

  SOSYAL İNCELEME RAPORU (KIRSAL ALANDA SOSYAL ÇALIŞMA)   RAPOR TARİHİ        :…

Babası Tarafından Korunma Altına Verilen Çocuk Hakkında Düzenlenen Sosyal İnceleme Raporu

Aşağıda babası tarafından korunma altına verilen çocuk hakkında düzenlenen sosyal inceleme raporu…

SED Konusunda Sosyal İnceleme Raporu Örneği-1

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ (SED) SOSYAL İNCELEME RAPORU                                             KURUM/KURULUŞ                      :…

SOSYAL İNCELEME RAPORU ÖRNEĞİ-KURGUSU

  KURUMU                  : Q Çocuk Evleri  Sitesi Müdürlüğü                                      (Q İli Çocuk…