Ailenin İşlevleri

Ailenin işlevleri en genel anlamda; Biyolojik, Sosyal, Psikolojik ve Ekonomik olarak özetlenebilir.…