Ailenin işlevleri en genel anlamda; Biyolojik, Sosyal, Psikolojik ve Ekonomik olarak özetlenebilir.

Biyolojik İşlev

Aile, en temelde toplumun kendi varlığını sürdürebilmesi için neslin devamını sağlar. Eşlerin cinsel ihtiyaçları ailede sosyal olarak kabul edilebilir biçimde karşılandığı gibi, kuşakların sürekliliği de sağlanmaktadır. Ailenin üreme işlevine yönelik aile politikalarının kaynağı temel olarak iki konudan kaynaklanır. Bunlar sosyal ve teknolojik değişimdir.

Sosyal değişim: Boşanma, yeniden birleşme-evlenmelerin artması ve evlilik dışı doğumlar ile çocuksuzluğun artması gibi konular sosyal değişmenin yarattığı aile politikası sorunlarına örnek olarak verilebilir.

Teknolojik değişim: Doğal yöntemlerin yerine alan yeni yöntemlere yönelimin artması gibi durumların sosyal olarak nasıl düzenleneceği sorununu beraberinde getirmektedir.

Sosyal İşlev

Toplumsallaşma ailede başlar. Özellikle kültür aktarma yönünden toplumsallaşma önemlidir. Toplumsal norm ve değerlerin aktarımı ilk olarak ailede gerçekleşir. Ailede toplumsallaşma, çocuğa ilk eğitimi verme, rehberlik, çocuğun eylemlerine geribildirim vererek gerçekleşir. Bunun dışında, aile üyeleri rol modeli olarak da çocuğun toplumsallaşmasını sağlarlar.

Psikolojik İşlev

İnsanlar, özellikle bebekliklerinde çok uzun süreli bir bakım ve güvenliğe ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçların karşılanmasından birincil olarak aile sorumludur. Sağlıklı bir gelişim için gerekli olan birçok deneyim ve bilgi öncelikle aileden öğrenilir.

Birey kendisini hem aile ve hem toplum içerisinde anlamlı ve değerli olarak algılamalıdır ki yaşamın devamını istesin. Bunun için de kendinin farkına varması gerekir ve bu farkındalığın kazanıldığı yer ailedir.

Bireyin bir diğer psikolojik ihtiyacı ise güven ortamının sağlanmasıdır. Bu, aile bireylerinin her açıdan ama özelikle psikolojik açıdan güvende olduğu ve dışarıdaki tehlikelerin aile ortamına zarar vermeyeceği duygusunun temin edilmesidir. Bu ailedeki her bireyin ihtiyacıdır. Eğer birey kendisini, aile içinde güven ortamında olduğunu hissetmiyorsa, kolaylıkla aile dışına yönelir.

Ailenin bir diğer psikolojik işlevi ise yakınlık ve dayanışma duygusunun sağlanmasıdır. Aile içinde, aileyi oluşturan bireyler arasında yakınlık ve dayanışma varsa bireyin dışarıda karşılaştığı stres getirici olumsuz durumlar ve olaylar yıkıcı ve yıpratıcı etkisini pek göstermez.

Ekonomik İşlev

Ailenin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak üretim birimi oluşu bu işlevi ifade eder. Sanayileşmeyle birlikte aile bu işlevinden giderek uzaklaşmıştır.

Günümüzde çekirdek aile ekonomik tüketim birimidir. Ekonomik ihtiyaçları karşılayacak üretim birimi artık ev dışındadır. Ekonomik eylemlerle ilgili iş, aile çevresinden ayrılmıştır. Ekonomik bir tüketim birimi olarak aile ihtiyaçlarını karşılayabilmek için dışarıya bağımlı olduğundan gelir elde etmek için geçmiştekine göre daha fazla aile üyesinin çalışması gerekmektedir. Bu da kadının çalışma hayatına girmesini ve çocukların bakımı sorununu beraberinde getirmiştir. Aile politikası açısından ebeveynlerin çalışma hayatının desteklenmesi önemli bir yer tutmaktadır.

 

Kullanılan Kaynak;  Atatürk Üni. AİLE VE ÇOCUKLA SOSYAL HİZMET kitabı

https://ets.anadolu.edu.tr/storage/nfs/SHZ306U/ebook/SHZ306U-16V1S1-8-0-1-SV1-ebook.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şunlar da hoşunuza gidebilir

SOSYAL HİZMET MÜDAHALE PLANI ÖRNEĞİ-1

PLANLI DEĞİŞİM SÜRECİ GRUP ÇALIŞMASI RAPORU   KURUMU   : Çocuk Koruma İlk…

KORUYUCU AİLE NEDİR?

Koruyucu aile nedir? Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için…

Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek

Afet ve acil durumlarda psikososyal destek nedir? Afet/acil durum sürecinde ortaya çıkabilecek…

KADES Uygulaması Nedir? Nasıl İndirilir?

Ülkemizde yaşanabilecek kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddet vakalarını önlemek adına yapılan…